Aanvraag lidmaatschap

Wanneer u lid (of medelid) wilt worden bij de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, dan kunt u, na het doorlezen van onderstaande informatie, het formulier onderaan deze pagina invullen en bij ons indienen. U kunt ook een apart e-mailbericht of een briefje sturen naar onze ledenadministratie. Alle correspondentiegegevens staan onder het menu "Contact" op deze website.

  • Het lidmaatschapsgeld ingaande 1 januari 2016 bedraagt €30,00 voor leden (buiten Nederland €37,00) en €14,50 voor medeleden.
  • Indien men lid wordt betaalt men eenmalig €5,- aan inschrijfkosten.
  • Indien men lid (of medelid) wordt na een kwartaaleinde (resp. 30 maart, 30 juni en 30 september) van een lopend verenigingsjaar betaalt men alleen nog de resterende periode voor dat jaar.
  • Elk gezinslid van een verenigingslid kan medelid worden. Een medelid is geen inschrijfkosten verschuldigd, ook niet indien de aanmelding pas later plaats vindt dan de aanmelding van het lid.
  • De genoemde bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast echter alleen na goedkeuring door een Algemene Vergadering.
  • Na aanmelding en betaling zal de aanmelding worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan. Leden kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een aangevraagd lidmaatschap. De behandeling van een dergelijk bezwaar geschiedt volgens de voorwaarden zoals geregeld in de statuten.
  • Indien er bezwaar word aangetekend tegen het lidmaatschap en dit bezwaar wordt na het doorlopen van de procedure aangaande een bezwaarmaking (zie artikel 8 van de Staturen) gegrond verklaard, wordt de betaalde contributie terug betaald.
  • Elk lid krijgt viermaal per jaar het cluborgaan "NovaNews".
  • Aanmeldingen via dit formulier of via email door personen jonger dan 18 jaar worden door ons niet in behandeling genomen. Zij dienen een brief te sturen ondertekend door één van de wettelijke vertegenwoordigers.
  • Bij aanvragen van het lidmaatschap geeft u aan de doelstellingen van de vereniging (zie de statuten op deze website) én die van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied te onderschrijven en hiernaar zelf ook te handelen in uw doen en laten. Elk lid is onderworpen aan de tuchtrecht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

 

Wanneer u akkoord bent met bovenstaande kunt HIER KLIKKEN om het aanmeldformulier in te vullen.