Shows

Voor de een is het een ware sport terwijl een ander dit gewoon wel eens wil meemaken. Het showen van je hond op een clubmatch of tentoonstelling.
En voor degenen die willen fokken volgens de regels van onze vereniging en daarbij gebruik willen maken van de pupbemiddeling, is het zelfs noodzakelijk. Dit geldt overigens bij vele rasverenigingen. Ook al gaat het maar om één nestje. En dit geldt natuurlijk ook voor de dekreu. Men wil, naast andere zaken, ook bevestigd zien dat de uiterlijke kenmerken van beide ouderdieren aan minimale raseigenschappen voldoen.

 

Een ieder die voor de eerste keer met het showen wordt geconfronteerd merkt al gauw dat enige kennis onontbeerlijk is. Wat bedoelt de keurmeester met een driehoek, wat kan ik verwachten van de ringmeester, in welke klasse moet ik lopen, wat is CAC en CACIB om maar een paar kreten te noemen. En wat mag ik in de ring wel en niet doen en waar moet ik op letten. Wat wordt er van de hond in de ring verlangd, wat moet hij of zij kunnen, denk hierbij b.v. aan het laten betasten en het tonen van het gebit.

 

showtollercruftsNatuurlijk kan veel zelf in de praktijk worden geleerd op clubmatches en tentoonstellingen maar dit is zeker niet goedkoop en kan in het begin tot teleurstellingen leiden die niet nodig zijn. Het is dus aan te bevelen voor het echte showen al wat kennis en vaardigheden op te doen. Een aantal van deze zaken kunt u leren op de z.g. "ringtraining" die bij o.a. kynologen clubs of andere serieuse plaatselijke hondenclubs wordt gegeven. Naast de ringtraining is het ook aan te bevelen om eens te rade te gaan bij onze vereniging, of bij iemand die al wat ervaring heeft met showen van de Toller zoals b.v. de fokker van uw Toller. Elke hond dient er natuurlijk goed verzorgt uit te zien maar soms kunnen wat raadgevingen nodig zijn om de puntjes op de bekende i te kunnen zetten. Ga ook eerst eens alleen kijken op een tentoonstelling. U steekt daar veel van op en er is altijd wel iemand waar u vragen aan kunt stellen.

 

Bedenk ook dat indien uw hond "beter" is dan die van uw buurman in de ring de keurmeester toch net kan vallen voor dat andere type. Of dat de vacht zo mooi was toen u inschreef voor die tentoonstelling maar dat uw hond net uit vacht is op de tentoonstellingsdag zelf. Of dat uw teefje nu net een keer te vroeg is loops geworden. De hond kan er niets aan doen. Het hoort er allemaal bij. Tenslotte: of uw hond nu kampioen wordt of wordt gediskwalificeerd, bedenk altijd dat u met exact dezelfde Toller heengaat als dat u weer huiswaarts gaat.

 

Kleine uitleg over hoe het werkt op shows
Op een hondententoonstelling of clubmatch, kunt u uw hond inschrijven in verschillende klassen, die klassen horen bij de leeftijdscategorie waaronder de hond valt. Ook heb je nog kampioensklasse, fokkersklasse en werkhondenklasse. De reuen en de teven worden in deze klassen apart gekeurd. Per klasse beoordeelt de keurmeester de honden die staan ingeschreven. De kwalificaties die gegeven kunnen worden zijn (van hoog naar laag): U (uitmuntend), ZG (Zeer Goed), G (Goed) en M (Matig). Verder krijgen de honden nog een plaatsing, de honden die 1e worden in hun klasse dingen mee voor beste reu/teef. Honden die een G of een M behalen worden niet geplaatst. De beste van het ras kan worden gekozen uit alle individuele klassen behalve uit de de Babyklasse en Puppyklasse. In de Baby- en Puppyklasse kunnen alleen de volgende kwalificaties gegeven worden: VB (Veel Belovend), B (Belovend) en WB (Weinig Belovend). Alleen de honden die VB en beste van de klasse behalen, kunnen Beste Pup of Beste Baby worden.

 

showwinnerOm Nederlands Kampioen te worden heeft uw hond 4 CAC punten nodig, die toegekend zijn door minstens 2 verschillende keurmeesters. De hond moet minimaal 27 maanden zijn op de dag van het laatst behaalde CAC. Een CAC (Certificat d'Aptitute au Championnat) wordt door de keurmeesters (op de daarvoor aangewezen tentoonstellingen/matches) toegekend aan de beste reu en beste teef, mits deze een Uitmuntend behaald heeft. Op een hondententoonstelling telt 1 CAC punt voor de beste reu en de beste teef. Het reserve CAC punt wordt toegekend aan de 2e beste reu en 2e beste teef, dit is een kwart CAC punt waard. Op de winnertentoonstelling in Amsterdam en op Kampioenschapsclubmatches (tenminste 20 honden ingeschreven, en 16 deelnemingen, puppyklas niet meegerekend) krijg je voor beste teef en beste reu 2 CAC punten. U kunt niet 2 maal, 2 punten behalen met uw hond, deze wordt dan omgezet in 1 CAC punt.

 

Per 1 januari 2006 is het ook mogelijk dat een hond Nederlands Jeugd Kampioen (NJK) wordt. Deze titel kan behaald worden als de hond 3 maal op een CAC en/of CACIB tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch een eerste plaats in de Jeugdklasse met de kwalificatie Uitmuntend, behaald bij minimaal 2 verschillende keurmeesters. Bij het behalen van de titel Nederlands Jeugd Kampioen ontvangt de hond automatisch 1 CAC punt.

 

Ook kan een hond per 1 januari 2006 de titel Nederlands Veteranen Kampioen (NVK) verkrijgen, hiervoor gelden dezelfde regels als bij het NJK, maar dan behaald in de veteranenklasse. Een NVK krijgt alleen geen CAC punt.

AGENDA

Geen evenementen