Aanvraag beëindiging van het (mede-) lidmaatschap
bij de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever

 

U wilt uw lidmaatschap bij ons beëindigen? Uiteraard respecteren wij uw wens en danken u hartelijk voor de tijd dat u bij ons lid bent geweest, maar vinden het bijzonder jammer uw besluit tegemoet te moeten zien.

Dit formulier kunt u gebruiken om uw lidmaatschap en/of daaraan gekoppelde medelidmaatschap(pen) bij ons te beëindigen. Alleen formulieren die inhoudelijk overeenstemmen met de bij ons bekende gegevens omtrent uw lidmaatschap kunnen door ons verwerkt worden. Het is daarom noodzakelijk dat wij de juiste gegevens van u ontvangen.

Tevens hopen wij dat u aan wilt geven waarom u de vereniging verlaat. Het is voor ons immers altijd goed te weten waarom leden het lidmaatschap beëindigen. Let wel: deze vraag is geenszins een verplichting om in te vullen.

Het beëindigen van uw lidmaatschap kan in principe op elk gewenst moment in het jaar, echter dient u zich bewust te zijn van het feit dat de contributie voor het gehele kalenderjaar geldt en er GEEN RESTITUTIE zal plaatsvinden (oftewel, ongeacht uw datum van opzegging zal uw lidmaatschap te allen tijde per 31-12 van het jaar effectief worden).

Let op: dit betekent dat uw aanvraag voor beëindiging van uw lidmaatschap VOOR 31 DECEMBER bij ons ontvangen moet zijn!

Tevens dient u aan te geven of u onze correspondentie (nieuwsbrieven, emails, Nova News Magazine e.d.) nog wenst te ontvangen tot het moment van beëindiging of dat u per direct geen correspondentie meer wenst te ontvangen.

Nogmaals: u zult dus GEEN RESTITUTIE van de door u betaalde contributie ontvangen!


captcha
Powered by BreezingForms